Đơn Giá

Quyết định 3513/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2022 ( Vùng 2 & Vùng 3)

14:05 08/12/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND do tỉnh CẦN THƠ ban hành ngày 24/11/2021.

Xem chi tiết

Dự Toán G8 update Đơn Giá

10:31 03/09/2021

Tin tức

ĐG Viễn Thông : bổ sung Định mức 1452/QĐ-HĐTV ngày 27/8/2021 , ĐG Cần Thơ :Đơn giá mới 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021, Nhân công, Ca Máy 1821/QĐ-UBND ban hành 17/8/202, Viettel đã bổ sung Định mức 3773/QĐ-CNVTQĐ ngày 17/8/2021

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 2689/QĐ-UBND và Ca máy số 2690/QĐ-UBND của tỉnh TÂY NINH

09:46 01/09/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công số 2689/QĐ-UBND và Ca máy số 2690/QĐ-UBND ban hành ngày 03/11/2020 của tỉnh TÂY NINH

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 188/QĐ-SXD của tỉnh TIỀN GIANG

09:46 27/08/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 188/QĐ-SXD do tỉnh TIỀN GIANG ban hành ngày 21/10/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 1863/SXD-QLXD của tỉnh GIA LAI

09:23 25/08/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 1863/SXD-QLXD do tỉnh GIA LAI ban hành ngày 19/10/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 159/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

12:49 23/08/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 159/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 14/10/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 654/QĐ-SXD của tỉnh LONG AN

08:30 20/08/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 654/QĐ-SXD do tỉnh LONG AN ban hành ngày 07/10/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 73/QĐ-SXD của tỉnh BẠC LIÊU

11:38 19/08/2021

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 73/QĐ-SXD do tỉnh BẠC LIÊU ban hành ngày 06/11/2020.

Xem chi tiết

TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CỦA 63 TỈNH , THÀNH PHỐ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

09:12 06/08/2020

Tin tức

Chúng tôi xin tổng hợp lại các quyết định của 63 tỉnh Tp ban hành hướng dẫn lập dự toán theo nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản ly chi phí đầu tư xây dựng theo thứ tự 24 chữ cái . Các bạn có thể tải về để tham khảo thêm. Cách lập dự toán trên phần mềm Dự Toán G8 như thế nào chúng tôi đã có những video hướng dẫn cụ thể.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 105/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

15:55 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 15/07/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1624/QĐ-UBND của tỉnh HƯNG YÊN

16:05 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND do tỉnh HƯNG YÊN ban hành ngày 24/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 1681/QĐ-UBND của tỉnh AN GIANG

16:07 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND do tỉnh AN GIANG ban hành ngày 21/07/2020.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888