Đơn Giá

TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CỦA 63 TỈNH , THÀNH PHỐ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

09:12 06/08/2020

Tin tức

Chúng tôi xin tổng hợp lại các quyết định của 63 tỉnh Tp ban hành hướng dẫn lập dự toán theo nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản ly chi phí đầu tư xây dựng theo thứ tự 24 chữ cái . Các bạn có thể tải về để tham khảo thêm. Cách lập dự toán trên phần mềm Dự Toán G8 như thế nào chúng tôi đã có những video hướng dẫn cụ thể.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 105/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

15:55 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 15/07/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1624/QĐ-UBND của tỉnh HƯNG YÊN

16:05 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND do tỉnh HƯNG YÊN ban hành ngày 24/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 1681/QĐ-UBND của tỉnh AN GIANG

16:07 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND do tỉnh AN GIANG ban hành ngày 21/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1639/QĐ-UBND của tỉnh PHÚ THỌ

16:08 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND do tỉnh PHÚ THỌ ban hành ngày 24/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 515/QĐ-UBND của tỉnh BẮC GIANG

16:16 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 515/QĐ-UBND do tỉnh BẮC GIANG ban hành ngày 17/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 90/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

16:19 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 90/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 11/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 2215/QĐ-UBND của tỉnh THANH HÓA

16:20 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND do tỉnh THANH HÓA ban hành ngày 15/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1267/QĐ-UBND của tỉnh YÊN BÁI

09:38 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND do tỉnh YÊN BÁI ban hành ngày 24/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 882/SXD-KTXD của tỉnh BẮC KẠN

14:51 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 882/SXD-KTXD do tỉnh BẮC KẠN ban hành ngày 04/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1087/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy số 1086/QĐ-UBND của tỉnh SƠN LA

14:53 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ban hành ngày 29/05/2020 của tỉnh SƠN LA

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1104/QĐ-SXD của tỉnh NGHỆ AN

15:42 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD do tỉnh NGHỆ AN ban hành ngày 08/05/2020.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi