Đơn Giá

ĐƠN GIÁ MỚI CÁC TỈNH NĂM 2014 - 2018

09:33 20/03/2017

Tin tức

Đơn giá mới các tỉnh năm 2014 - 2018 : Bắc Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc...

Xem chi tiết

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017

12:31 04/11/2017

Tin tức

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017 Ngày 29/9/2017 UBND Bến Tre ban hành các quyết định về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre bao gồm:...

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Sở Xây dựng Bình Dương

10:57 11/11/2017

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 6/3/2018

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Ninh Thuận 26/1/2018

08:20 13/03/2018

Tin tức

Quyết định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết

Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

11:08 04/04/2018

Tin tức

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký các Quyết định số 373/QĐ-UBND; 374/QĐ-UBND; 375/QĐ-UBND; 376/QĐ-UBND; 377/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình...

Xem chi tiết

Đon Giá 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND của Tỉnh Kiêng Giang

15:22 05/04/2018

Tin tức

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định bao gồm 3 bộ đơn giá ...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát

09:22 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt

09:25 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng

09:27 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng...

Xem chi tiết

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

09:35 26/04/2018

Tin tức

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2018

Xem chi tiết

Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

07:39 08/05/2018

Tin tức

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần xây dựng, khảo sát và lắp đặt.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi