Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017

Ngày 29/9/2017 UBND Bến Tre ban hành các quyết định về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre bao gồm:
1. Quyết định 2303/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
2. Quyết định 2034/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
3. Quyết định 2305 và 2306/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng. Quyết định này thay thế cho công văn số 4892 ngày 14/12/2007 và quyết định số 2690 ngày 30/12/2014( phần xây dựng sửa đổi bổ xung )
4. Quyết định 2309/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt. Quyết định này thay thế cho công văn số 4893 ngày 14/12/2007 và quyết định số 2690 ngày 30/12/2014( phần Lắp đặt sửa đổi bổ xung )

5. Quyết định 2307/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Khảo sát. Quyết định này thay thế cho công văn số 4890 ngày 14/12/2007
6. Quyết định 2308/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa.
Cùng với bộ đơn giá về dịch vụ công ích bao gồm chiếu sáng công cộng, thu gom rác thải, cây xanh đô thị, cấp thoát nước...1778-1781
Hiện tại phần mềm Dự Toán G8 đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá vào phần mềm. Ngay sau khi chúng tôi cùng sở XD bến tre tổ chức tập huấn sử dụng bộ đơn giá này thì chúng tôi sẽ cung cấp cho người sử dụng.
 
 
 
 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888