Download

Phần mềm hỗ trợ trực tuyến qua mạng Internet : Ultra Viewer

Phần mềm hỗ trợ trực tuyến qua mạng Internet : Ultra Viewer

00:44 20/03/2017

Tin tức

Dùng để hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về phần mềm Dự toán G8 trực tuyến qua mạng Internet.

Xem chi tiết

1. Bộ cài phần mềm Dự toán G8 Express 2020 MIỄN PHÍ

1. Bộ cài phần mềm Dự toán G8 Express 2020 MIỄN PHÍ

00:25 20/03/2017

Tin tức

Dùng miễn phí ( 100% FREE ). Giới hạn 30 công tác và không xuất ra được Excel

Xem chi tiết

2. Bộ cài Dự toán G8 Enterprise, Settlement phiên bản 2020

2. Bộ cài Dự toán G8 Enterprise, Settlement phiên bản 2020

00:28 20/03/2017

Tin tức

(Version 2020 bản FULL. Đã cập nhật Nghị Định 68, Định mức 10, Thông tư 09/2019/TT-BXD)

Xem chi tiết

3. Bộ cài Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2020

3. Bộ cài Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2020

00:31 20/03/2017

Tin tức

(Version 2020 bản LIMIT . Đã cập nhật Nghị Định 68, Định mức 10, Thông tư 09-16/2019/TT-BXD)

Xem chi tiết

Cập nhật Dự toán G8 Enterprise phiên bản 2020

Cập nhật Dự toán G8 Enterprise phiên bản 2020

00:36 20/03/2017

Tin tức

(Version 2020 bản FULL. Đã cập nhật Nghị Định 68, Định mức 10, Thông tư 09-16/2019/TT-BXD)

Xem chi tiết

Cập nhật Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2020

Cập nhật Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2020

00:37 20/03/2017

Tin tức

(Version 2020 bản LIMIT. Đã cập nhật Nghị Định 68, Định mức 10, Thông tư 09-16/2019/TT-BXD)

Xem chi tiết

Microsoft .NET Frame Work 3.5

Microsoft .NET Frame Work 3.5

00:39 20/03/2017

Tin tức

(Cài bổ sung để chạy được G8 khi hệ điều hành Windows chưa có Microsoft .NET Frame work 3.5)

Xem chi tiết

Bộ cài WindowsInstaller 3.0

Bộ cài WindowsInstaller 3.0

00:41 20/03/2017

Tin tức

( Dùng khi không cài đặt được .Net Framework trong quá trình cài đặt phần mềm Dự toán G8 )

Xem chi tiết

Bộ gõ UniKey 4.0

Bộ gõ UniKey 4.0

00:45 20/03/2017

Tin tức

( Giải nén tệp UniKey.zip, sau đó chạy UniKeyNT.exe để sử dụng bộ gõ cho Dự toán G8 và tất cả các ứng dụng khác )

Xem chi tiết

Bộ cài phần mềm Dự toán G8 phiên bản 2008 cũ. Dùng phông chữ TCVN3 - ABC.

Driver khóa cứng Rockey 4

00:47 20/03/2017

Tin tức

Bộ cài đặt Driver ( trình điều khiển ) cho khóa cứng Rockey 4. Chỉ dùng cho loại khóa màu xanh đen, trên thân ghi chữ Rockey.

Xem chi tiết

Đơn giá Tiếng Anh

00:49 20/03/2017

Tin tức

Đơn giá, Định mức dùng cho G8, hoàn toàn bằng Tiếng Anh. (Hà Nội)

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi