Tải Phần mềm

Phần mềm hỗ trợ trực tuyến qua mạng Internet : Ultra Viewer

Phần mềm hỗ trợ trực tuyến qua mạng Internet : Ultra Viewer

00:44 20/03/2017

Tin tức

Dùng để hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về phần mềm Dự toán G8 trực tuyến qua mạng Internet.

Xem chi tiết

Bộ cài phần mềm Dự toán G8 Express MIỄN PHÍ. Dùng phông chữ UNICODE

Bộ cài phần mềm Dự toán G8 Express MIỄN PHÍ. Dùng phông chữ UNICODE

00:25 20/03/2017

Tin tức

( Dùng miễn phí ( 100% FREE ). Đi kèm với bộ gõ UniKey 4.0 ở dưới )

Xem chi tiết

Bộ gõ UniKey 4.0

Bộ gõ UniKey 4.0

00:45 20/03/2017

Tin tức

( Giải nén tệp UniKey.zip, sau đó chạy UniKeyNT.exe để sử dụng bộ gõ cho Dự toán G8 và tất cả các ứng dụng khác )

Xem chi tiết

Cập nhật Dự toán G8 phiên bản 2008

Cập nhật Dự toán G8 phiên bản 2008

00:46 20/03/2017

Tin tức

(Khóa cũ 2008 - Phải cắm khóa cứng mới chạy được)

Xem chi tiết

Bộ cài phần mềm Dự toán G8 phiên bản 2008 cũ. Dùng phông chữ TCVN3 - ABC.

Driver khóa cứng Rockey 4

00:47 20/03/2017

Tin tức

Bộ cài đặt Driver ( trình điều khiển ) cho khóa cứng Rockey 4. Chỉ dùng cho loại khóa màu xanh đen, trên thân ghi chữ Rockey.

Xem chi tiết

Bộ cài Dự toán G8 Enterprise, Settlement phiên bản 2018

Bộ cài Dự toán G8 Enterprise, Settlement phiên bản 2018

00:28 20/03/2017

Tin tức

(Version 2016 bản FULL. Đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD)

Xem chi tiết

Bộ cài Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2018

Bộ cài Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2018

00:31 20/03/2017

Tin tức

(Version 2016 bản LIMIT. Đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD)

Xem chi tiết

Cập nhật Dự toán G8 Enterprise phiên bản 2018

Cập nhật Dự toán G8 Enterprise phiên bản 2018

00:36 20/03/2017

Tin tức

(Version 2016 bản FULL. Đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD)

Xem chi tiết

Cập nhật Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2018

Cập nhật Dự toán G8 Amateur, Beginner và Proffesional phiên bản 2018

00:37 20/03/2017

Tin tức

(Version 2016 bản LIMIT. Đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD)

Xem chi tiết

Microsoft .NET Frame Work 3.5

Microsoft .NET Frame Work 3.5

00:39 20/03/2017

Tin tức

(Cài bổ sung để chạy được G8 khi hệ điều hành Windows chưa có Microsoft .NET Frame work 3.5)

Xem chi tiết

Bộ cài WindowsInstaller 3.0

Bộ cài WindowsInstaller 3.0

00:41 20/03/2017

Tin tức

( Dùng khi không cài đặt được .Net Framework trong quá trình cài đặt phần mềm Dự toán G8 )

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi