Cập nhật G8

Áp giá thông báo Vật liệu các tỉnh Tp

00:39 15/10/2017

Tin tức

Dự toán G8 đã hỗ trợ chức năng 'Áp đơn giá thông báo Vật liệu' do các Tỉnh, TP công bố. Theo đó khi lập Dự toán chúng ta có sẵn Đơn giá VL (cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch v...v) để áp vào tính toán mà không cần phải nhập liệu thủ công.

Xem chi tiết

Dịch sang ngôn ngữ khác

Dịch sang ngôn ngữ khác

10:29 29/03/2021

Tin tức

Thêm chức năng "Dịch sang ngôn ngữ khác"

Xem chi tiết

Hướng dẫn bằng Video

10:45 20/03/2017

Tin tức

Hướng dẫn sử dụng Dự Toán G8. Chiếu khấu Dự Toán G8 tới 20%, Đăng ký để nhận ưu đãi. Gọi Hotline : 0961113899 hỗ trợ 24/7

Xem chi tiết

Thư viện Cấu kiện xây dựng

00:42 20/03/2017

Tin tức

Giúp nhập Diễn giải khối lượng cấu kiện nhanh chóng thông qua hình ảnh. Giải nén rồi Copy thư mục Images vào C:\G8\CauHinh (Áp dụng cho Dự toán G8 Version 2010)

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi