Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD

Dự toán G8 đã cập nhật định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 28/12/2016.
Để tải về Định mức 1354 này chúng ta thao tác như sau :

+ Chạy phần mềm Dự toán G8.

+ Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet (hoặc click mục 'Tỉnh,TP' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn mục '< Thêm... >')

+ Khi đó G8 sẽ hiển thị tất cả Đơn giá các Tỉnh và Định mức các Chuyên ngành khác như Định mức Bộ XD, Ngành Điện, Viễn thông, Văn Hóa v...v.
   Tìm và tíck chọn mục 'Định mức Bộ XD' (nằm ở chính giữa, trên cột thứ 2)

+ Click nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại Định mức Bộ XD, trong đó có định mức KS mới số 1354/2016.

+ Click mục 'Tỉnh,TP' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn mục 'Định mức Bộ XD'

+ Tại mục 'Đơn giá' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, chọn mục 'DM1354_2016_KS'

+ Nhập thử một vài mã công tác khảo sát ở cột D (cột Mã số đơn giá), ví dụ CA.11210, CK.11130 ... để kiểm tra đã có định mức KS mới.

LƯU Ý:
+ Do đây mới là Định mức do Bộ XD công bố, vì thế chưa có đơn giá cho các công tác.
   Nghĩa là khi tra các công tác thì ở 3 cột đơn giá VL, NC và Máy sẽ để trống.

+ Cho đến khi các Tỉnh dựa vào Định mức KS 1354/2016 này tính toán và công bố sách đơn giá khảo sát mới thì G8 mới có bộ đơn giá tương ứng trên phần mềm.
   Ví dụ : Năm 2011, TP Hà Nội đã dựa vào Định mức Khảo sát số 1779/2007 của Bộ XD để tính toán và công bố sách Đơn giá Khảo sát số 5478/2011/QĐ-UBND

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888