Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Sở Xây dựng Bình Dương

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 6/3/2018

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương gồm :

  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt ( sửa đổi )
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa ( sửa đổi  và bổ sung )

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018. Ban hành sửa đổi và bổ sung các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh gồm; Quyết định 2787/QĐ-UBND ( Phần Xây dựng ); Quyết định 2786/QĐ-UBND ( Phần Lắp đặt ); Quyết định 2783/QĐ-UBND ( Phần Khảo sát ); Quyết định 2784/QĐ-UBND ( Phần Sửa chữa ) ngày 12/10/2017

Điều 3. Bộ đơn giá XDCT tỉnh Bình Dương theo Quyết định 541/QĐ-UBND ; Là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan lập; Và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  • Khi có biến động về tiền lương, giao Sở Xây dựng chủ trì; Phổi hợp với các Sở ngành có liên quan trình ủy ban nhân dân tỉnh công bố văn bản điều chỉnh; Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý chuyển tiếp trong việc áp dụng bộ đơn giá

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LÔC THÀNH

MST : 0312623377.

Địa chỉ : 54/15/77 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Theo HĐ số 01/G8/2014/HĐL-HH

Hotline : (028)22464399 hoặc 096.111.3899 (Thành)

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888