Đơn giá 2787/QĐ-UBND và 2786/QĐ-UBND Bình Dương 12/10/2017

Công bố đơn giá Xây dựng cơ bản số 2787 phần Xây dựng và số 2786 phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
Ngày 12/10/2017 UBND Tỉnh Bình Dương công bố ban hành bộ đơn giá số 2787/QĐ-UBND phần Xây dựng

 

 


Ngày 12/10/2017 UBND Tỉnh Bình Dương công bố ban hành bộ đơn giá số 2786/QĐ-UBND phần Lắp đặt.


Hiện tại 2 bộ đơn giá này đang trong thời gian hoàn thành. Ngay sau khi UBND Bình Dương có quyết định chính thức ban hành chúng tôi sẽ cập nhật miễn phí cho tất cả khách hàng. 
Phần mềm sẽ tự thông báo " Hiện tại đơn giá Bình Dương đã được chỉnh sửa cho phù hợp quý khách hàng tải về để sử dụng "

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888