Tin tức

VIDEO Hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Dự Toán G8

16:17 07/04/2018

Tin tức

VIDEO Hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Dự Toán G8. Chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện thêm nhiều VIDEO hướng dẫn Phần Mềm Dự Toán G8. Để tiện cho khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn về phần mềm

Xem chi tiết

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

10:09 02/07/2020

Tin tức

Để thuận tiện hơn cho việc học tập, nghiên cứu nhằm áp dụng ngay vào công việc thực tế, chúng tôi đã triển khai xây dựng Hệ thống các video Dự toán công trình một cách công phu, thể hiện đầy đủ toàn bộ nội dung của các khóa học ngoài đời thực mà chúng tôi đã triển khai rất thành công trong hơn 11 năm qua.

Xem chi tiết

Áp giá thông báo Vật liệu các tỉnh Tp

00:39 15/10/2017

Tin tức

Dự toán G8 đã hỗ trợ chức năng 'Áp đơn giá thông báo Vật liệu' do các Tỉnh, TP công bố. Theo đó khi lập Dự toán chúng ta có sẵn Đơn giá VL (cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch v...v) để áp vào tính toán mà không cần phải nhập liệu thủ công.

Xem chi tiết

TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CỦA 63 TỈNH , THÀNH PHỐ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

09:12 06/08/2020

Tin tức

Chúng tôi xin tổng hợp lại các quyết định của 63 tỉnh Tp ban hành hướng dẫn lập dự toán theo nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản ly chi phí đầu tư xây dựng theo thứ tự 24 chữ cái . Các bạn có thể tải về để tham khảo thêm. Cách lập dự toán trên phần mềm Dự Toán G8 như thế nào chúng tôi đã có những video hướng dẫn cụ thể.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 105/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

15:55 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 15/07/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1624/QĐ-UBND của tỉnh HƯNG YÊN

16:05 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND do tỉnh HƯNG YÊN ban hành ngày 24/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 1681/QĐ-UBND của tỉnh AN GIANG

16:07 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND do tỉnh AN GIANG ban hành ngày 21/07/2020.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi