Thông tư

Thông tư 09/2016/TT-BTC

09:56 20/03/2017

Tin tức

Thông tư 05/2016/TT-BXD

10:02 20/03/2017

Tin tức

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết

Thông tư 06/2016/TT-BXD

10:06 20/03/2017

Tin tức

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết

Thông tư 01/2015/TT-BXD

10:18 20/03/2017

Tin tức

Thông tư 176/2011/TT-BTC

10:21 20/03/2017

Tin tức

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017

14:45 12/03/2018

Tin tức

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Xem chi tiết

Thông tư 02/2018/TT-BXD quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

08:33 13/03/2018

Tin tức

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH XÂY DỰNG

Xem chi tiết

Thông tư 04/2017/TT-BTNMT xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

14:51 30/05/2018

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Xem chi tiết

Thông tư 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

15:11 30/05/2018

Tin tức

Ngày 05 tháng 01 năm 2018,Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Xem chi tiết

Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Khảo Sát Đường Thủy Nội Địa

10:03 23/07/2018

Tin tức

Bổ sung ĐM mới : 49/TT-BGTVT ngày 15/12/2017

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888