Tính chi phí Khảo sát theo Thông tư 01/2017/TT-BXD

Tính chi phí Khảo sát theo Thông tư 01/2017/TT-BXD

Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 01/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 06/02/2017 về việc Xác định và Quản lý chi phí Khảo sát xây dựng. Sau đây viết tắt là ' TT01 '.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.


I.) ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 01/2017/TT-BXD

1.) Chi phí chung tăng lên khá so với Thông tư 17/2013/TT-BXD cũ, cụ thể như sau:
+   Chi phí NC <= 1tỷ            : 70%
+   1tỷ < Chi phí NC <= 2tỷ  : 65%
+   Chi phí NC > 2tỷ              : 60%

2.) Thêm Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát (Cpvks) gồm :
+    Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát (Cpa)
+    Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát (Cbc)
+    Chi phí hạng mục chung (Chmc)

3.) Thêm chi phí Hạng mục chung (Chmc), trong khoảng từ 5% - 8% x (T+C+TL) gồm :
+    Chi phí chỗ ở tạm thời tại hiện trường
+    Chi phí di chuyển máy và thiết bị khảo sát
+    Đảm bảo an toàn giao thông
+    Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

4.) Thêm 2 chi phí Khảo sát mới khi tính TMĐT
+    Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng
+    Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng


II.) CẬP NHẬT
Quý khách hàng cần Cập nhật lại Dự toán G8 để có thể tính toán theo TT01 mới này
Cách cập nhật :

+    Chạy phần mềm Dự toán G8.

+    Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8

+    Chạy lại G8 (sau khi đã cập nhật xong)

+    Sang sheet 'THKP hạng mục' hoặc sheet 'Chiết tính'

+    Click mục 'Thông tư' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn '01/2017 Khảo sát'

+    Khi đó G8 sẽ tính Dự toán chi phí Khảo sát hoặc Chiết tính dự thầu theo TT 01 mới.


III.) LƯU Ý
Đối với file công trình gồm hỗn hợp các Hạng mục Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát v...v thì thao tác như sau:
+ Nhập các Hạng mục, trong đó mỗi hạng mục bắt đầu bởi mã "HM", và kết thúc bởi mã "THM" ở cột D (cột Mã số Đơn giá) trên sheet Công trình.

+ Vào menu Công trình --> Hệ số chi phí xây lắp.

+ Tíck chọn vào tên các hạng mục Khảo sát (ở bảng chứa Danh sác các hạng mục phía dưới, bên trái cửa sổ "He so")

+ Click mục "Loại hạng mục", chọn "Khảo sát", rồi nhấn nút "Chấp nhận"

+ Vào menu Công trình --> Hệ số khác.
    Sau đó nhập Tỷ lệ % cho các chi phí gồm : Chi phí di chuyển máy và thiết bị khảo sát; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông; Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
    Tiếp theo nhấn nút "Chấp nhận".

+ Khi đó G8 sẽ tính Dự toán, Chiết tính dự thầu theo TT 01 cho các hạng mục khảo sát vừa khai báo.

 


IV.) TẢI VỀ (DOWNLOAD)
Thông tư Khảo sát số 01/2017/TT-BXD
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888