Sản phẩm

Phần Mềm Dự Toán - Quyết Toán Xây Dựng Công Trình G8 Settlement

Phần Mềm Dự Toán - Quyết Toán Xây Dựng Công Trình G8 Settlement

Nhấn vào nút "Mua Ngay" để tiến hành đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ để giao hàng ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công. Liên hệ trực tiếp để được mức giá chính xác nhất

7,000,000₫

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Enterprise

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Enterprise

Nhấn vào nút "Mua Ngay" để tiến hành đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ để giao hàng ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công. Liên hệ trực tiếp để được mức giá chính xác nhất

4,000,000₫

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Professional

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Professional

Nhấn vào nút "Mua Ngay" để tiến hành đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ để giao hàng ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công. Phiên bản hạn chế 400 công tác và 1 hạng mục được nhập vào trên 1 file công trình.

3,000,000₫

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Beginner

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Beginner

Nhấn vào nút "Mua Ngay" để tiến hành đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ để giao hàng ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công. Phiên bản hạn chế 300 công tác và 1 hạng mục được nhập vào trên 1 file công trình.

2,000,000₫

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Amateur

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình G8 Amateur

Nhấn vào nút "Mua Ngay" để tiến hành đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ để giao hàng ngay sau khi quý khách đặt hàng thành công. Phiên bản hạn chế 200 công tác và 1 hạng mục được nhập vào trên 1 file công trình.

1,000,000₫

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình Express (Dùng Thử)

Phần Mềm Dự Toán - Dự Thầu Xây Dựng Công Trình Express (Dùng Thử)

Phiên bản phần mềm Dự toán G8 Express Version 2010 chạy 30 công tác, không cần khóa cứng. Có đầy đủ các chức năng như một bản PRO, cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn cài đặt và tư vấn cụ thể.

Liên hệ

Đối tác và khách hàng của chúng tôi