Hoạt động đào tạo tại Tp.HCM

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

10:09 02/07/2020

Tin tức

Để thuận tiện hơn cho việc học tập, nghiên cứu nhằm áp dụng ngay vào công việc thực tế, chúng tôi đã triển khai xây dựng Hệ thống các video Dự toán công trình một cách công phu, thể hiện đầy đủ toàn bộ nội dung của các khóa học ngoài đời thực mà chúng tôi đã triển khai rất thành công trong hơn 11 năm qua.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888