Hoạt động đào tạo hướng dẫn Dự Toán G8 tại Tp.HCM

Phần mềm Dự Toán G8 thường xuyên Tổ chức hướng dẫn, đào tạo cho các bạn sinh viên thuộc các trường xây dựng và các bạn học viên tại các trung tâm về Xây dựng học về dự toán.

Lớp học Dự Toán chuyên đề về M&E 3 buổi: Giới thiệu tổng quan về ứng dụng phần mềm Dự Toán G8 vào lập dự toán về điện, nước, PCCC


 
 

Cao đẳng XD số 2 tại đường Đặng Văn Bi - Thủ Đức
 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
 

 

 

 

 

Cùng rất nhiều các hoạt động hỗ trợ về Dự Toán G8 khác nữa

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888