Định mức chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD

Định mức chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD

Dự toán G8 đã cập nhật Định mức chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 15/02/2017. Sau đây viết tắt là ' QĐ79 '.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2017, chỉ khoảng 5 ngày sau khi có file văn bản chính thức trên website của Bộ XD.
Nhìn chung QĐ79 nâng Tỷ lệ % định mức lên khá so với QĐ 957/2009 cũ. Đây là tin vui, tích cực đối với các đơn vị Tư vấn !

 

I.) NHỮNG ĐIẾM MỚI SO VỚI ĐỊNH MỨC 957/2009/QĐ-BXD

A.) Có 11 chi phí mới được thêm vào bao gồm:
1.) Chi phí Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng
2.) Chi phí Giám sát công tác khảo sát xây dựng
3.) Chi phí Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
4.) Chi phí Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
5.) Chi phí Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
6.) Chi phí Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
7.) Chi phí Thẩm tra thiết kế công nghệ
8.) Chi phí Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế
9.) Chi phí Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán
10.) Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm
11.) Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất

B.) Có 3 chi phí bị thay thế / loại bỏ bao gồm:
1.) Chi phí Lập dự án (Thay bằng các chi phí liên quan đến việc Lập và Thẩm tra các chi phí Nghiên cứu Tiền khả thi và Nghiên cứu Khả thi)
2.) Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
3.) Chi phí Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công không còn được tính = 40% Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình Thiết kế 3 bước nữa


II.) CẬP NHẬT
Quý khách hàng cần Cập nhật lại Dự toán G8 để có thể tính toán theo QĐ79 mới này
Cách cập nhật :

+ Chạy phần mềm Dự toán G8.

+ Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8

+ Chạy lại G8 (sau khi đã cập nhật xong)

+ Sang sheet 'TH kinh phí'

+ Click mục 'Đinh mức tư vấn' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn '79/2017/QĐ-BXD, ngày 15/02/2017'

+ Click mục 'Tổng mức ĐT' để nhập chi phí Xây dựng và chi phí Thiết bị trong Tổng mức đầu tư : Ước tính dự kiến; Sau báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi; TMĐT được duyệt

LƯU Ý :
Có thể nhập luôn các chi phí XD và TB trong TMĐT này khi chúng ta nhập các Hệ số cho các hạng mục trong công trình : Vào menu "Công trình" --> "Hệ số chi phí xây lắp", rồi click vào thẻ "Chi phí XD, TB"

+ Khi đó G8 sẽ tính toán các chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư XD theo QĐ79 mới


III.) TẢI VỀ (DOWNLOAD)
Định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD:
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346793/37

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888