Tính nhân công theo Quyết định 688/2017 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội

Tính nhân công theo Quyết định 688/2017 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội

Ngày 09/02/2017, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc : 'Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội'. Trong ngày này TP Hà Nội cũng công bố Quyết định số 689/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công. 
Để áp dụng QĐ 688, 689 trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội
+   Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet.
+   Chọn 'Hà Nội' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.

Bước 2 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 3
+   Sang bảng (sheet) 'Đầu vào'.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' QĐ 688/2017 Hà Nội'

+   Click vào mục 'Vùng' để chọn khu vực mà công trình triển khai, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Ba Vì v...v

+   Trong sheet 'Đầu vào' :
     - Không được điền bất kỳ Tỷ lệ phụ cấp nào từ ô D10 đến ô D19 (cứ để mặc định 0%) trừ trường hợp có chỉ định cụ thể từ chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.
     - Kể cả 'Phụ cấp bảo hiểm' ở ô D18 cũng để là 0,0% vì Chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động sẽ được tính trong 'Chi phí chung' sau này.
     - Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D22 đến  D25

+   Sang sheet 'Nhân công' để xem G8 đã áp cho chúng ta bảng giá NC giống như bảng nhân công của QĐ 688.

+   Tíck chọn mục 'Link nhân công' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để link (liên kết công thức) đơn giá NC đã tính được sang đơn giá NC ở cột 'Giá tháng' bên sheet 'Giá tháng'.


II.) ÁP ĐƠN GIÁ CA MÁY THEO QĐ 689/2017/QĐ-UBND

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội (nếu chưa tải lại) như hướng dẫn ở mục I.) phía trên

Bước 2 : Sang sheet 'Giá tháng'
+ Để vào 1 ô bất kỳ trên cột Giá tháng, click phải chuột rồi chọn menu 'Lắp lại giá ca máy'

+ Chọn 'GM689_2017' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để áp lại đơn giá ca máy cho các công tác.

 

III.) TẢI VỀ (Download):

1.) Đơn giá Nhân công số 688/2017 Hà Nội :
https://thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=04d09798-6a9b-f740-8bba-4ceee4538fd5&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-9853-75ca5f67ea47

2.) Đơn giá Ca máy số 689/2017 Hà Nội :
https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=114da283-a554-7e41-a380-0dd761ea6810&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-9853-75ca5f67ea47

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888