ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 10/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 17/01/2024. Bảng giá ca máy thiết bị Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 ban hành theo Quyết định 91/QĐ-SXD ngày 27/12/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Bạc Liêu.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ: 10/QĐ-UBNDTỈNH BẠC LIÊU

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Căn cứ theo đề nghị của giám đốc SXD tại tờ trình số 198/TTr-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2023

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU :

– Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ trên chi phí vật liệu chính.

– Giá vật liệu tính trong đơn giá căn cứ theo công bố giá vật liệu tháng 11/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đối với những vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá thị trường.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

II.CHI PHÍ NHÂN CÔNG :

– Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

– Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 27/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá nhân công tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

III.CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Quyết định số …../QĐ-SXD ngày …./12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH :

1.Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

2.Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

3.Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.

4.Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.

BỘ ĐƠN GIÁ CHIA LÀM 3 VÙNG

1.Vùng II : Thành phố Bạc Liêu

2.Vùng III : Thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình

3.Vùng IV : Các huyện Đông Hải, Phước Dân, Phước Long và  Vĩnh Lợi

 

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 10/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày17 tháng 01 năm 2024

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Bạc Liêu  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

** Mọi chi tiết xin liên hệ :
- CÔNG TY TNHH CN VÀ ĐT PT XD ĐĂNG KHOA
- - Mã số thuế : 0315330234
- - Địa chỉ : Số 54/15/77.Đường 21.Phường 8.Q Gò Vấp.TP HCM
- Mobi : 0766.879.888
- Email: dutoang8phanmem@gmail.com 
- Website : https://quyettoang8.vn  
- Fanpage : http://fb.com/dutoang8.dangkhoa/ 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888