Tin tức

ĐƠN GIÁ MỚI CÁC TỈNH NĂM 2014 - 2018

09:33 20/03/2017

Tin tức

Đơn giá mới các tỉnh năm 2014 - 2018 : Bắc Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc...

Xem chi tiết

Thông tư 09/2016/TT-BTC

09:56 20/03/2017

Tin tức

Thông tư 05/2016/TT-BXD

10:02 20/03/2017

Tin tức

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi