ĐÃ CÓ THÔNG TƯ : 11/2021/TT-BXD, 12/2021/TT-BXD, 13/2021/TT- BXD ban hành vào ngày 31/8/2021

- Cập nhật G8 ngày 11/09/2021

  1. Nội dung:

   Đã cập nhật 03 Thông tư gồm: 11, 12 và 13/2021/TT-BXD. Do Bộ XD ban hành ngày: 31/08/2021. Có hiệu lực ngày: 15/10/2021

  1. Trong đó:
  • 1)      Thông tư số 11/2021/TT-BXD: Hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Dùng để tính: Dự toán, Đấu thầu và Tổng mức đầu tư
  • 2)      Thông tư số 12/2021/TT-BXD: Về định mức xây dựng, gồm 7 bộ Định mức phần:

+ Phần XD

+ Phần LĐ

+ Phần KS

+ Phần SC

+ Phần Thí nghiệm VL & cấu kiện

+ Phần Lắp đặt máy

  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD: Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Dùng để: Tính đơn giá Nhân công, Ca máy và Đo bóc tiên lượng.

 

  1. Riêng Định mức 12 sẽ được cập nhật trong vài ngày tới. nhập xong sẽ up lên mục : Định mức Bộ XD để người dùng tải về tương tự như việc tải Đơn giá mới do các Tỉnh/ TP ban hành

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :
- CÔNG TY TNHH CN VÀ ĐT PT XD ĐĂNG KHOA
- - Mã số thuế : 0315330234
- - Địa chỉ : Số 54/15/77.Đường 21.Phường 8.Q Gò Vấp.TP HCM
- Mobi : 0766.879.888
- Email: dutoang8phanmem@gmail.com
- Website : https://quyettoang8.vn

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888