Đơn Giá

Đon Giá 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND của Tỉnh Kiêng Giang

15:22 05/04/2018

Tin tức

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định bao gồm 3 bộ đơn giá ...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát

09:22 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt

09:25 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng

09:27 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng...

Xem chi tiết

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

09:35 26/04/2018

Tin tức

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2018

Xem chi tiết

Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

07:39 08/05/2018

Tin tức

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần xây dựng, khảo sát và lắp đặt.

Xem chi tiết

TRÀ VINH CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2436/QĐ-UBND

10:14 29/05/2018

Tin tức

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Đơn Giá sửa chữa Hải Phòng 2018 theo Quyết định 980/QĐ-UBND .

10:49 29/05/2018

Tin tức

Ngày 07/5/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định 980/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018.

Xem chi tiết

Đơn Giá Thí nghiệm vật liệu Hải Phòng 2018 theo Quyết định 981/QĐ-UBND

11:10 29/05/2018

Tin tức

Ngày 07/5/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định 981/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu Hải Phòng 2018

Xem chi tiết

CÔNG BỐ GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

13:25 29/05/2018

Tin tức

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh tại Tờ trình số 1915/TTr-SXD ngày 05/10/2016

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13:53 29/05/2018

Tin tức

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;Căn cứ Nghị định số 32/2015//NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ vềquản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựnghướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 23/4/2018

Xem chi tiết

Quyết định 4127/QĐ-UBND về đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Thái Nguyên

14:16 29/05/2018

Tin tức

Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 4127/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888