Đơn Giá

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017

12:31 04/11/2017

Tin tức

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017 Ngày 29/9/2017 UBND Bến Tre ban hành các quyết định về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre bao gồm:...

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Sở Xây dựng Bình Dương

10:57 11/11/2017

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 6/3/2018

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Ninh Thuận 26/1/2018

08:20 13/03/2018

Tin tức

Quyết định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết

Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

11:08 04/04/2018

Tin tức

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký các Quyết định số 373/QĐ-UBND; 374/QĐ-UBND; 375/QĐ-UBND; 376/QĐ-UBND; 377/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình...

Xem chi tiết

Đon Giá 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND của Tỉnh Kiêng Giang

15:22 05/04/2018

Tin tức

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định bao gồm 3 bộ đơn giá ...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát

09:22 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3052/QĐ-UBND. Phần Khảo sát...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt

09:25 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3051/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt...

Xem chi tiết

Đơn giá Hải Phòng số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng

09:27 10/04/2018

Tin tức

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Hải Phòng đã công bố Đơn giá Xây dựng công trình số 3050/QĐ-UBND. Phần Xây dựng...

Xem chi tiết

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

09:35 26/04/2018

Tin tức

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2018

Xem chi tiết

Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

07:39 08/05/2018

Tin tức

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần xây dựng, khảo sát và lắp đặt.

Xem chi tiết

TRÀ VINH CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2436/QĐ-UBND

10:14 29/05/2018

Tin tức

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Đơn Giá sửa chữa Hải Phòng 2018 theo Quyết định 980/QĐ-UBND .

10:49 29/05/2018

Tin tức

Ngày 07/5/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định 980/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888