Đơn Giá

Đơn giá Nhân công số 687/2020/SXD-KTXD,HTKT của tỉnh SƠN LA

16:09 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 687/2020/SXD-KTXD,HTKT do tỉnh SƠN LA ban hành ngày 09/04/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1449/2020/SXD-KTVL và 1661/2020/SXD-KTVL của tỉnh HẢI PHÒNG

16:09 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1449/2020/SXD-KTVL ban hành ngày 09/04/2020 và 1661/2020/SXD-KTVL ban hành ngày 23/04/2020 của tỉnh HẢI PHÒNG .

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1070/2020/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy số 1060/2020/QĐ-UBND của tỉnh QUẢNG BÌNH

16:13 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1070/2020/QĐ-UBND ban hành 08/4/2020 và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1060/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 07/04/2020 của tỉnh QUẢNG BÌNH

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1032/2020/UBND-KTTH của tỉnh HÀ GIANG

16:14 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1032/2020/UBND-KTTH do tỉnh HÀ GIANG ban hành ngày 08/04/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 420/2020/QĐ-SXD của tỉnh ĐIỆN BIÊN

16:15 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 420/2020/QĐ-SXD do tỉnh ĐIỆN BIÊN ban hành ngày 08/04/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 2457/QĐ-UBND của tỉnh HÀ TĨNH

23:03 05/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2457/QĐ-UBND do tỉnh HÀ TĨNH ban hành ngày 03/08/2020.

Xem chi tiết

ĐƠN GIÁ MỚI CÁC TỈNH NĂM 2014 - 2018

09:33 20/03/2017

Tin tức

Đơn giá mới các tỉnh năm 2014 - 2018 : Bắc Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc...

Xem chi tiết

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017

12:31 04/11/2017

Tin tức

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2017 Ngày 29/9/2017 UBND Bến Tre ban hành các quyết định về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre bao gồm:...

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Sở Xây dựng Bình Dương

10:57 11/11/2017

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018 – Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 6/3/2018

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Ninh Thuận 26/1/2018

08:20 13/03/2018

Tin tức

Quyết định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết

Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

11:08 04/04/2018

Tin tức

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký các Quyết định số 373/QĐ-UBND; 374/QĐ-UBND; 375/QĐ-UBND; 376/QĐ-UBND; 377/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888