Đơn Giá

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Bắc Giang – Quyết định 678/QĐ-UBND

14:33 31/05/2018

Tin tức

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

Xem chi tiết

Quyết định 1312/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên

14:51 31/05/2018

Tin tức

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN 1312/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017

Xem chi tiết

Đơn giá Khảo sát tỉnh An Giang Quyết định 472/QĐ-UBND

14:59 31/05/2018

Tin tức

Ngày 16/2/2017 Công bố Đơn giá Khảo sát tỉnh An Giang Quyết định 472/QĐ-UBND

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội theo Quyết định 798/QĐ-UBND

15:06 31/05/2018

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội Quyết định 798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015

Xem chi tiết

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND giá xây mới nhà ở nhà tạm vật kiến trúc bồi thường khi thu hồi đất tại Hà Nội.

15:14 31/05/2018

Tin tức

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 03 tháng 03 năm 2017 .

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018 theo Quyết định 372/QĐ-UBND

15:38 31/05/2018

Tin tức

Ngày 08/2/2018 Ủy ban nhân dân Công bố Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban hành kèm theo quyết định số 372/QĐ-UBND; Về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết

Đơn giá Khảo sát xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 375/QĐ-UBND

15:50 31/05/2018

Tin tức

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018. Đơn giá Khảo sát xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 8/2/2018

Xem chi tiết

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi 05/2015/QĐ-UBND 34/2015/QĐ-UBND Sóc Trăng

16:16 31/05/2018

Tin tức

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2015/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2015, QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2017/QD-UBND NGÀY 23/01/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Xem chi tiết

Đơn giá XDCT Phần khảo sát tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 2513/QĐ-UBND

16:20 31/05/2018

Tin tức

Đơn giá XDCT Phần khảo sát tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 2513/QĐ-UBND Ngày 2/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình. Ban hành kèm theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Đơn giá xây dựng công trình Phần Khảo sát là cơ sở để các đơn vị lập; Và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khảo sát trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết

Bộ đơn giá XDCT tỉnh Kiên Giang năm 2018 – Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

08:33 01/06/2018

Tin tức

Ngày 01/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ đơn giá XDCT tỉnh Kiên Giang năm 2018

Xem chi tiết

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu năm 2015 – Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

13:08 01/06/2018

Tin tức

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu năm 2015

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2016 – Quyết định 1543/QĐ-UBND

13:22 01/06/2018

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2016 – Quyết định 1543/QĐ-UBND

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888