Đơn Giá

Quyết định 4128/QĐ-UBND đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình tỉnh thái nguyên

14:31 29/05/2018

Tin tức

Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 4128/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình tỉnh thái nguyên.

Xem chi tiết

Bộ Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh An Giang theo Quyết định 307/QĐ-UBND

14:39 29/05/2018

Tin tức

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 UBND Tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND; về việc đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Xây dựng.

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam theo Văn bản 809/UBND-GTXD

15:46 29/05/2018

Tin tức

Ngày 24/5/2013 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Văn bản 809/UBND-GTXD về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng và lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 327/QĐ-UBND

15:50 29/05/2018

Tin tức

Ngày 25/3/2013 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 327/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng – Phần xây dựng.

Xem chi tiết

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 Hà Giang đơn giá Khảo sát

15:55 29/05/2018

Tin tức

Ngày 09/01/2018 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bô đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Xem chi tiết

Quyết định 455/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

16:11 29/05/2018

Tin tức

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.

Xem chi tiết

Đơn giá, Định mức thủy lợi theo Quyết định 1751 của Bộ Công thương

08:52 30/05/2018

Tin tức

Đơn giá, Định mức thủy lợi theo Quyết định 1751/QĐ-BNN-XD ngày 1 tháng 8 năm 2013

Xem chi tiết

Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

11:07 30/05/2018

Tin tức

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND. Về việc ban hành giá cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô và phương pháp giá cước

Xem chi tiết

Giá VLXD tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2018 theo công bố số 04 ngày 15/5/2018

13:17 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước; Trong lĩnh vực áp giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Sau khi khảo sát thị trường, Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng; Là mức giá vật tư đến hiện trường khu vực thành phố Bắc Ninh; Thị xã Từ Sơn và các huyện tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2018

14:28 30/05/2018

Tin tức

Ngày 5 tháng 01 năm 2018 Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Công bố giá VLXD đến hiện trường xây lắp Quý 4 năm 2017

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

14:39 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Yên Bái – Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

15:28 30/05/2018

Tin tức

Ngày 04/10/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bảng giá ca máy thi công tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888