Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần xây dựng, khảo sát và lắp đặt.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD);
  • Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD);
  • Phần khảo sát (theo ĐM 1354/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.079.260 đ
  • Giá diezel: 14.109 đ/lít
  • Giá xăng: 16.582 đ/lít
  • Giá mazut: 10.440 đ/lít
  • Giá điện: 1.572 đ/kWh

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Sửa đổi bổ sung cho các Quyết định 3206/QĐ-UBND (phần xây dựng) và 3207/QĐ-UBND (phần lắp đặt) ngày 29/12/2016. Thay thế Quyết định 3209/QĐ-UBND (phần khảo sát) ngày 29/12/2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LỘC THÀNH
Địa chỉ : Số 54/15/77. Đường 21. Phường 8. Quận Gò Vấp. TP Hồ Chí Minh
Hotline : 028.22464399 hoặc 096.111.3899
Web : http://quyettoang8.vn
FB : http://facebook.com/dutoang8.locthanh

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888