TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CỦA 63 TỈNH , THÀNH PHỐ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chúng tôi xin tổng hợp lại các quyết định của 63 tỉnh Tp ban hành hướng dẫn lập dự toán theo nghị định 68/2018-BXD theo vần a b c.. Các bạn có thể tải về để tham khảo thêm. Cách lập dự toán trên phần mềm Dự Toán G8 như thế nào chúng tôi đã có những video hướng dẫn cụ thể. Các bạn để ý những tỉnh có ban hành trực tiếp ra giá Ca máy thì qua bảng giá tháng kích phải chuột lắp lại giá ca máy. Còn những tỉnh không ban hành giá ca máy thì ấn Link Máy ở bảng Đầu vào nhé. Chúc các bạn thành công. Có gì cần hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. Cám ơn sự đồng hành của các bạn.

1. An Giang:
Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND do tỉnh AN GIANG ban hành ngày 21/07/2020
Tải về Quyết định số 1681/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1j87dHWtGKNbkzLQVdHhzRUcN84XZs1aj/view

2. Bà Rịa - Vũng Tàu
Công bố bộ đơn giá gồm 7 phần XD,LD,KS,SC,LĐM,TNVL, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo quyết định 1906/2020 ban hành ngày 14/07/2020.

3. Bắc Giang
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 515/QĐ-UBND do tỉnh BẮC GIANG ban hành ngày 17/06/2020.
Tải về Quyết định số 515/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1rFshMf7vqvrs9uUoiRl3Dc7b4m3D_OvF/view

4. Bắc Kạn
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 882/SXD-KTXD do tỉnh BẮC KẠN ban hành ngày 04/06/2020.
Tải về Quyết định gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1OUpcCVmWUbOL1DuAkFLCHjyLiAB_dpep/view

5. Bạc Liêu
Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 40/QĐ-SXD do tỉnh BẠC LIÊU ban hành ngày 02/06/2020.
Tải về Quyết định gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1_apo9-SsA82dObK6VCT3SCfslIWRp_so/view

6. Bắc Ninh
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND do tỉnh BẮC NINH ban hành ngày 20/02/2020.
Tải về Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1AM3qbnQcaZsEzypOarg_O7aaoeZPAsvX/view

7. Bến Tre
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 362/2020/SXD-KT&VLXD do tỉnh BẾN TRE ban hành ngày 04/03/2020.
Tải về Quyết định số 362/2020/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1PJDyWkQanMFS-T1N2vit4BM8L_DHMEXG/view

8. Bình Định
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 946/2020/UBND-KT ban hành ngày 21/02/2020 và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1109/2020/UBND-KT ban hành ngày 28/02/2020 của tỉnh BÌNH ĐỊNH
Tải về Quyết định số 946/2020/UBND-KT gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1kj2Ib2LF9yrax7gcqg8_Uoc_X39U9fwE/view
Tải về Quyết định số 1109/2020/UBND-KT, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1H-LSAzQzfaxBipUl5qM3YhIYp37kPWHY/view

9. Bình Dương
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 686/2020/UBND-KT do tỉnh BÌNH DƯƠNG ban hành ngày 20/02/2020.

10. Bình Phước

11. Bình Thuận
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 588/2020/SXD-QLXD&HTKT do tỉnh BÌNH THUẬN ban hành ngày 11/03/2020.
Tải về Quyết định số 588/2020/SXD-QLXD&HTKT gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1kIecy2oDy6fsk0mY0orOye7T77XwLcY7/view

12. Cà Mau

13. Cần Thơ

14. Cao Bằng
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 146/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 20/02/2020 và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 218/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 28/02/2020 của tỉnh CAO BẰNG
Tải về Quyết định số 146/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1cV8UnbNHoSFWTAF_FEDqEXCy-cEqpsGW/view
Tải về Quyết định số 218/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1gz-x-gDR1m74mygsjele5E0HvAOLNdW0/view

15. Đà Nẵng
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1543/2020/UBND-SXD do tỉnh ĐÀ NẴNG ban hành ngày 13/03/2020.
Tải về Quyết định số 1543/2020/UBND-SXD gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1J51hZ1TO1urNissfwoGIEc6GZjQ1076b/view

16. Đắk Lắk

17. Đắk Nông
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 868/2020/SXD-KT&QLHĐXD do tỉnh ĐẮK NÔNG ban hành ngày 22/05/2020.
Tải về Quyết định gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1frSRdqcZMb9V90M0f-v5RZE1qhUcT55p/view

18. Điện Biên
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 420/2020/QĐ-SXD do tỉnh ĐIỆN BIÊN ban hành ngày 08/04/2020.
Tải về Quyết định số 420/2020/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1fw2B8CdBKNQOfFYmembBopEJqV-T8CwV/view

19. Đồng Nai
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 79/QĐ-SXD và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ban hành ngày 29/04/2020 của tỉnh ĐỒNG NAI
Tải về Quyết định số 79/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1SMprPPkKOvyf1sh7LND2-ZgAMedZjcku/view
Tải về Quyết định số 78/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1qqQOsxf7QKg9rM38ssTlqUutCvLlYbR4/view

20. Đồng Tháp
Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ban hành ngày 22/05/2020 của tỉnh ĐỒNG THÁP
Tải về Quyết định số 40/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/182CPKqN8vH6UdWgiIndP6mZw9L5a90FG/view

21. Gia Lai
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 223/2020/SXD-QLXD do tỉnh GIA LAI ban hành ngày 14/02/2020.
Tải về Quyết định số 223/2020/SXD-QLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1H5CvfDtyxGZYMzgqTN4DLx0Sl8DIKFid/view

22. Hà Giang
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1032/2020/UBND-KTTH do tỉnh HÀ GIANG ban hành ngày 08/04/2020.
Tải về Quyết định số 1032/2020/UBND-KTTH gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1U_NFrLyad3NJr9v7WwIrRaPWh3THSWCe/view

23. Hải Phòng
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1449/2020/SXD-KTVL ban hành ngày 09/04/2020 và 1661/2020/SXD-KTVL ban hành ngày 23/04/2020 của tỉnh HẢI PHÒNG .
Tải về Quyết định số 1449/2020/SXD-KTVL gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1D9eMFQfJcDEDylBFt7nWaVgX8fOxhMCf/view
Tải về Quyết định số 1661/2020/SXD-KTVL gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1jiIF1W0BtoVnrLFei1_EgdhsUmfsvs0_/view

24. Hà Nội
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1408/2020/UBND-KT do tỉnh HÀ NỘI ban hành ngày 20/04/2020.
Tải về Quyết định số 1408/2020/UBND-KT gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1biIdtdqeAbLLDn-cb3B1Ph-8g3lGoPOJ/view

25. Hà Nam
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 706/2020/QĐ-UBND do tỉnh HÀ NAM ban hành ngày 06/04/2020.
Tải về Quyết định số 706/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1uxxJkOmHC1AbC7aU-P4rdrMug2ikl1Zz/view

26. Hà Tĩnh
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2457/QĐ-UBND do tỉnh HÀ TĨNH ban hành ngày 03/08/2020.
Tải về quyết định 2457/QĐ-UBND Hà Tĩnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1gHjjDTNPd_dCN05DW3fpjOfwQUmXXDk6/view

27. Hải Dương
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 210/2020/SXD-KT&VLXD do tỉnh HẢI DƯƠNG ban hành ngày 17/02/2020.
Tải về Quyết định số 210/2020/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1liDxjLTKznkYCpKC1Xky-HIgGhf0UrsQ/view

28. Hậu Giang

29. Hòa Bình
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 747/2020/SXD-QLXD do tỉnh HÒA BÌNH ban hành ngày 25/03/2020.
Tải về Quyết định số 747/2020/SXD-QLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1Vqlddj17wDlidUUt5Njp9nZcDUpmhQwA/view

30. Hưng Yên
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND do tỉnh HƯNG YÊN ban hành ngày 24/07/2020
Tải về Quyết định số 1624/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1PLSE47GYHrM31qdZST9gFFbRRTeed8qM/view

31. Khánh Hòa
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 698/2020/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 697/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 31/03/2020 của tỉnh KHÁNH HÒA
Tải về Quyết định số 698/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1_X6D7hKj7oJbsWTlzLu_kJcs4Nkj5eWl/view
Tải về Quyết định số 697/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1QpNhLCOYhbC5gvXskrDOQgvcKsPY_3b8/view

32. Kiên Giang:
Quyết định số 1748/QĐ-UBND Công bố đơn giá Nhân Công do tỉnh KIÊN GIANG ban hành ngày 30/07/2020
Quyết định số 1753/QĐ-UBND Công bố đơn giá Máy thi công
( Link NC bảng Đầu vào. Lắp giá ca máy ở bảng Giá Tháng )

33. Kon Tum
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 315/2020/SXD-QLXD do tỉnh KON TUM ban hành ngày 11/03/2020.
Tải về Quyết định số 315/2020/SXD-QLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1GyPF39MTL2XYAffjJBRaU33pOt4m15oC/view

34. Lai Châu

35. Lâm Đồng
Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 15/07/2020.
Tải về Quyết định số 105/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1WxnKVo-6AT0FgyzDQ99PAL2OwMadMJc0/view

36. Lạng Sơn
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 263/2020/SXD-KT&VLXD do tỉnh LẠNG SƠN ban hành ngày 06/03/2020.
Tải về Quyết định số 263/2020/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1MVM1YdwklmsEDBLPrarKt-pMSKISRGCk/view

37. Lào Cai
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 780/2020/QĐ-UBND ban hành 27/3/2020 và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1100/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 22/04/2020 của tỉnh LÀO CAI
Tải về Quyết định số 780/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1HonVIkx7312d7eCtQOq4Wl490pcv31B_/view

38. Long An
Quyết định số 449/QĐ-SXD do tỉnh LONG AN ban hành ngày 21/07/2020.
Tải về Quyết định số 449/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành : https://drive.google.com/file/d/1oqREZ9iUa3C9f3zrwV7Ch2Uk-hV8FkuI/view

39. Nam Định
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 191/2020/SXD-QLXD do tỉnh NAM ĐỊNH ban hành ngày 21/02/2020.
Tải về Quyết định số 191/2020/SXD-QLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1tvAFulGOOEOssnOenCRgTz1W3Tag3oIb/view

40. Nghệ An
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD do tỉnh NGHỆ AN ban hành ngày 08/05/2020.
Tải về Quyết định số 1104/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/16aUYHNHIQ2mMw979lcMOgi8SKn-sNYsL/view

41. Ninh Bình
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 538/SXD-KT&VLXD do tỉnh NINH BÌNH ban hành ngày 17/03/2020.
Tải về Quyết định số 538/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1sp45jTa10SEQaMZUcB_hXzvo5_EoNDck/view

42. Ninh Thuận
Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 732/2020/SXD-QLHĐXD&HTKT do tỉnh NINH THUẬN ban hành ngày 23/03/2020.
Tải về Quyết định số 732/2020/SXD-QLHĐXD&HTKT gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1YZgLGrgNqBydNWooaKAkzEogyGKhLZeX/view

43. Phú Thọ
Quyết định số 1639/QĐ-UBND do tỉnh PHÚ THỌ ban hành ngày 24/07/2020.
Tải về Quyết định số 1639/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1DSgzJLpAMf5iNZfdAoJWCwtV13A42eYk/view

44. Quảng Bình
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1070/2020/QĐ-UBND ban hành 08/4/2020 và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1060/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 07/04/2020 của tỉnh QUẢNG BÌNH
Tải về Quyết định số 1070/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1Bqrw6GNWXEiDKi_2F9swUO5aZ6R86wwY/view
Tải về Quyết định số 1060/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1gamtDdqFymT3krv-6uT2BcnyBXMo7Zuw/view

45. Quảng Nam
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 710/2020/QĐ-UBND do tỉnh QUẢNG NAM ban hành ngày 17/03/2020.
Tải về Quyết định số 710/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/15R6Qw2YjvznxYsGBjLRcDjvlP_rjoXKy/view

46. Quảng Ngãi
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2340/QĐ-SXD do tỉnh QUẢNG NGÃI ban hành ngày 25/05/2020.
Tải về Quyết định số 2340/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1vimQehRXcl7ba_J1Rm1yj0ap3WoQhTdT/view

47. Quảng Ninh
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 438/2020/SXD-KT&VLXD do tỉnh QUẢNG NINH ban hành ngày 18/02/2020.
Tải về Quyết định số 438/2020/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1rWdV4gJs3MGiV1jqT8QiCxaABKK52qNT/view

48. Quảng Trị
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1335/2020/UBND-CN do tỉnh QUẢNG TRỊ ban hành ngày 30/03/2020.
Tải về Quyết định số 1335/2020/UBND-CN gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1mDRClChTvFAvDbWta-YJZFpqBDWo-Rmn/view

49. Sóc Trăng

50. Sơn La
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ban hành ngày 29/05/2020 của tỉnh SƠN LA
Tải về Quyết định số 1087/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1Qfnq7RFYqpMymp0sTkfcYxXR0_UwQOVT/view
Tải về Quyết định số 1086/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1EMR46Eko2FzT6CIj0J-TH1iMEP8uwsil/view

51. TP Hồ Chí Minh
Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND do TP HỒ CHÍ MINH ban hành ngày 18/06/2020.
Tải về Quyết định số 2207/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1YGD5nUmZAMeyloSFej_Pprn03kqspAbM/view

52. Tây Ninh

53. Thái Bình
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 51/2020/QĐ-SXD và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 52/2020/QĐ-SXD ban hành ngày 28/02/2020 của tỉnh THÁI BÌNH
Tải về Quyết định số 51/2020/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1zHqr3cMK2dxIe-6QM8hjD5pIkypAo2xE/view
Tải về Quyết định số 52/2020/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1LE_YoBES1PFq2CFtmawlV7TjkEnp-8Rz/view

54. Thái Nguyên
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 891/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 01/04/2020 và Đơn giá Ca máy 1551/QĐ-UBND ban hành ngày 01/06/2020 của tỉnh THÁI NGUYÊN .
Tải về Quyết định số 891/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1r3Qaw2bHoqLLVCTORHWBfDHKniIFiI39/view

55. Thanh Hóa
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND do tỉnh THANH HÓA ban hành ngày 15/06/2020
Đơn giá Ca máy số 2710/QĐ-UBND ban hành ngày 10/07/2020.
Tải về Quyết định số 2215/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/11NLy5O-Pbejr2PY21AndK3kzS9yRWc9k/view
Tải về Quyết định số 2710/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/12BGQjQSxpk8eryII4gY3OucS7BohRbHw/view

56. Thừa Thiên Huế
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 689/2020/QĐ-UBND do tỉnh HUẾ ban hành ngày 13/03/2020.
Tải về Quyết định số 689/2020/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1N1ZtEme_VYLIXRDMD3QnwNgAp07rSbet/view

57. Tiền Giang:
Đơn giá Nhân công số 1983/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy số 1984/QĐ-UBND do tỉnh TIỀN GIANG ban hành ngày 14/07/2020.
Tải về Quyết định số 1983/QD-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1CxP-eCPwHjphDQN6eQf-RKebfVDtY5Ak/view
Tải về Quyết định số 1984/QD-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1DeJNMBtMsvb_Hjf6qVbnaVeCnps3viww/view
( Link NC ở bảng đầu vào. Lắp giá ca máy ở bảng Giá tháng)

58. Trà Vinh

59. Tuyên Quang
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 193/2020/SXD-CCGĐ do tỉnh TUYÊN QUANG ban hành ngày 21/02/2020.
Tải về Quyết định số 193/2020/SXD-CCGĐ gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/12flCsV5T6KIxzJHROwstKyaWVHY9BXdc/view

60. Vĩnh Long
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 488/2020/SXD-KT&VLXD do tỉnh VĨNH LONG ban hành ngày 20/03/2020
Tải về Quyết định số 488/2020/SXD-KT&VLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1n1E3LoOgVsWsI5EIl566pgv67MXfNwKw/view

61. Vĩnh Phúc
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 486/2020/SXD-KTVLXD do tỉnh VĨNH PHÚC ban hành ngày 21/02/2020.
Tải về Quyết định số 486/2020/SXD-KTVLXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1m-jij2G1TOfir5v1BrpoQI9ksp1xKbG1/view

62. Yên Bái
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND do tỉnh YÊN BÁI ban hành ngày 24/06/2020.
Tải về Quyết định số 1267/QĐ-UBND gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1aY0DV0sU1RpoMQI-LgtIyfV6GBCIceqw/view

63. Phú Yên
Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 17/2020/TB-SXD do tỉnh PHÚ YÊN ban hành ngày 14/02/2020.
Tải về Quyết định số 17/2020/TB-SXD gốc, do Tỉnh ban hành: https://drive.google.com/file/d/1ZZHTDPagj31rbTEoF7UwxHbvdWkfHMTV/view

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888