Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3399/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3399/2006/QĐ-UBND

Căn cứ xây dựng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam

  • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
  • Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
  • Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp công ty Nhà nước
  • Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ. Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  • Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005; Thông tư số 03/2006/TT-BXD  ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn; Bổ sung một số nội dung phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
  • Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006; Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Nôi dung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam Quyết định 3399/QĐ-UBND

Điều 1. Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam gồm Phần Xây dựng, Lắp đặt

Điều 2. Tổ chức thực hiện

  • Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt là cơ sở để lập, thẩm tra; Xét duyệt dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  • Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt có hiệu lực từ ngày 24/11/2006; Các văn bản ban hành trước đây về bộ đơn giá trái với quyết định này đều bãi bỏ
  •  Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, theo dõi; Giám sát thực hiện Bộ đơn giá trên địa bàn tỉnh
  • Phối hợp với các sở ban ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi; Điều chỉnh bổ sung khi cần thiết

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LÔC THÀNH

MST : 0312623377.

Địa chỉ : 54/15/77 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Theo HĐ số 01/G8/2014/HĐL-HH

Hotline : (028)22464399 hoặc 096.111.3899 (Thành)

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888