Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

Căn cứ xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

  • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
  • Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 63 1a/TTr-SXD ngày 08/10/2013

Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu trên phần mềm dự toán Eta

1. Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu theo quyết định 1892/QĐ-BND gồm :

  • Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt
  • Đơn giá xây dựng công trình phần Khảo sát
  • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; Tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lai Châu

2. Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu có hiệu lực từ 31/12/2013

3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LÔC THÀNH

MST : 0312623377.

Địa chỉ : 54/15/77 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Theo HĐ số 01/G8/2014/HĐL-HH

Hotline : (028)22464399 hoặc 096.111.3899 (Thành)

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888