Đơn giá Nhân công số 882/SXD-KTXD của tỉnh BẮC KẠN

Đơn giá Nhân công số 882/SXD-KTXD của tỉnh BẮC KẠN

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 882/SXD-KTXD do tỉnh BẮC KẠN ban hành ngày 04/06/2020.

I.) Cách thao tác trên Phần mềm dự toán G8

Các bước để áp dụng đơn giá Nhân công số 882/2020 trong Dự toán G8 :
+ Bước 1
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' / 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
- Vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet
- Tíck chọn BẮC KẠN, rồi nhấn nút Chấp nhận để tải lại đơn giá BẮC KẠN

+ Bước 3
- Về sheet Công trình, tại mục Tỉnh TP trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn BẮC KẠN
- Nhập các công tác như bê tông mã AF, xây mã AE, v...v cũng như khối lượng của các công tác này (hoặc mở công trình cũ thuộc tỉnh BẮC KẠN)

+ Bước 4
- Sang sheet Đầu vào, nhìn xuống thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để :
- Chọn Nguyên giá máy : Nguyên giá 11/2019/TT-BXD
- Chọn Tính máy theo : Thông tư 11/2019/TT-BXD
- Chọn Tính lương theo : QĐ 882/2020 BẮC KẠN
- Mục Vùng chọn 1 vùng trong tỉnh BẮC KẠN

+ Bước 5
Ở sheet Đầu vào, nhập tiếp Đơn giá Nhiên liệu, Hệ số nhiên liệu phụ

+ Bước 6
- Sang sheet Nhân công, Máy để xem kết quả tính toán
- Tíck chọn mục “Link nhân công”, “Link máy” (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình) để link đơn giá NC, Ca máy sang cột Giá tháng bên sheet Giá tháng và áp dụng cho các sheet khác trong toàn công trình.

II.) Tải về
Tải về Quyết định số 882/SXD-KTXD gốc, do Tỉnh ban hành TẠI ĐÂY

Đối tác và khách hàng của chúng tôi