Chứng nhận Bản quyền

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LỘC THÀNH

Căn cứ cấp chứng nhận:

-   Căn cứ  Giấy chứng nhận bản quyền số 1807/2007/QTG do

Cục Bản quyền Tác giả Văn học- Nghệ thuật Bộ văn hóa

 thông tin cấp ngày 14/08/2007

-   Căn cứ  vào nhu cầu sử dụng phầm mềm dự toán - quyết toán G8 của Quý khách hàng

Đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 01 phần mềm

Trách nhiệm của người sử dụng:

-   Không được phép bán chương trình này cho bất kỳ một cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào khác nếu không được sự đồng ý của nhà cung cấp.

-   Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả.

--Ban lãnh đạo công ty--

Download Giấy Chứng Nhận Bản Quyền Mẫu

Đối tác và khách hàng của chúng tôi